1. Tác dụng của ion âm tới sức khỏe con người
  2. Thử nhiệm lâm sàng tác dụng của ion âm trên chuột 
  3. Thử nghiệm tác dụng của ion âm trên tế bào máu
  4. Mối liên hệ giữa ion âm và tình trạng sức khỏe
  5. Thử nghiệm sàn gỗ siêu cao cấp ion âm Floorezt chống oxy hóa
  6. Máy đo ion âm
  7. Đo ion âm trực tiếp trên sàn Floorezt tại triển lãm quốc tế Việt Build 2015 tại Giảng Võ
  8. Cấu trúc sinh ion âm của sàn gỗ Floorezt

 

 ionam

Leave a Reply