Chúng tôi hỗ trợ vận chuyển các sản phẩm đến khách hàng và các đại lý qua các đường như sau:
tau_bien tau_hoa

                      Tàu biển                                                           Tàu hỏa

xe_khach xe_tai

                   Xe khách                                                              Xe tải

 

Để có thông tin chính xác nhất về chính sách vận chuyển sản phẩm vui lòng hãy liên hệ với chúng tôi.

Leave a Reply